info

Hangzhou
  • : Water color
  • : 25 x 35 cm
  • : 1962
  • : Beijing, China